Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van Den Vita BV van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Den Vita BV. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Algemene Voorwaarden »

Betalingstermijn

Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

Comments