Disclaimer

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Den Vita geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker van deze website lijdt als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal aangeboden op deze site.
Comments